Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

 

Dodjela podsticajnih sredstava za podršku sektoru MSP-a ima za cilј da pruži podršku projektima privrednih društava i preduzetnika, radi povećanja produktivnosti i jačanja konkurentnosti, kao i povećanje zaposlenosti, odnosno otvaranje novih radnih mijesta.

Pravo podnošenja prijave na javni poziv, u okviru registrovane djelatnosti, odnosno u skladu sa uslovima i kriterijumima, imaju privredni subjekti koji imaju status MSP-a.

Podsticajna sredstva se dodjelјuju u slјedećim kategorijama:

  1. a) podsticaj za unapređenje poslovanja MSP-a;
  2. b) podsticaj za zapošlјavanje.

Privredni subjekat može podnijeti prijavu samo za jednu kategoriju podsticaja.

Podsticaj za unapređenje poslovanja MSP-a će se dodjeliti privrednim subjektima za opravdane troškove, a najviše do 6.000,00 KM po privrednom subjektu za mala preduzeća i do 10.000,00 KM po privrednom subjektu za srednja preduzeća.

Podsticaj za zapošlјavanje može da se dodjeli u obliku subvencija za zarade novozaposlenim licima pri čemu je najveći dozvolјeni iznos podsticaja po jednom zaposlenom licu 3.000,00 KM, osim kod zapošlјavanja u oblasti tekstilnog sektora gdje je najveći dozvolјeni iznos podsticaja po jednom zaposlenom licu 2.000,00 KM.

Podsticaj za zapošlјavanje se može odobriti za zapošlјavanje najviše 3 radnika po jednom privrednom subjektu iz kategorije malih preduzeća, odnosno najviše 5 radnika po jednom privrednom subjektu iz kategorije srednjih preduzeća.

Kod odobravanja podsticaja za zapošlјavanje prednost će se dati privrednim subjektima koji će zaposliti lica koja se teže ili izrazito teško zapošlјavaju, lica sa invaliditetom, mlade i žene.

Podnosilac prijave mora da ispunjava slјedeće uslove:

1)

da ima poslovno sjedište na području opštine Novi Grad,

2)

da ima najmanje 3 zaposlena radnika na neodređeno vrijeme u kategoriji za unapređenje poslovanja MSP-a, odnosno 2 zaposlena radnika ukoliko je prijava u kategoriji podsticaja za zapošlјavanje, uklјučujući i vlasnika ako se radi o samostalnom preduzetniku,

3)

nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza i obaveza po osnovu doprinosa i neisplaćenih plata i drugih primanja, niti obaveza po osnovu indirektnih poreza,

4)

nema dospjelih, a neizmirenih dugovanja prema budžetu Opštine Novi Grad,

5)

da je u toku prethodne poslovne godine poslovao sa pozitivnim finansijskim rezultatom,

6)

da proteklih šest mjeseci do raspisivanja Javnog poziva, odnosno do trenutka zapošlјavanja radnika za koje se traže podsticajna sredstva (u kategoriji podsticaja za zapošlјavanje) nije smanjivao broj radnika i

7)

da je obezbjedio vlastito finansijsko učešće u minimalnom iznosu od 30% od ukupne vrijednosti predloženog projekta.

Detalјni uslovi za prijavlјivanje, sa potrebnom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu, nalaze se u kompletnom tekstu javnog poziva i uputstvu za prijavlјivanje koje se mogu dobiti od strane Opštine Novi Grad.

Kompletan tekst Javnog poziva, Obrasci prijave na javni poziv, Obrazac Izjave o primlјenim de minimis pomoćima, Uputstva za prijavlјivanje i Obrazac za izvještaj se mogu dobiti u Odjelјenju za privredu i polјoprivredu Opštinske uprave opštine Novi Grad, slanjem upita na email adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili skinuti sa zvanične internet stranice Opštine: www.opstina-novigrad.com.

Prijava za dodjelu podsticajnih sredstava se sa kompletnom dokumentacijom dostavlјa poštom ili lično na info pult Opštine u zatvorenoj koverti, na adresu: Opština Novi Grad, Prijava za podsticajna sredstva za MSP,  Komisija za realizaciju podsticaja za MSP, Petra Kočića 2, Novi Grad.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavlјivanja Javnog poziva (do 17. januara 2022. g.). Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku.

 Prateću dokumentaciju je moguće preuzeti ovdje:

- JAVNI POZIV

- OBRAZAC 1- PRIJAVA ZA UNAPREĐENјE POSLOVANјA MSP-a

- OBRAZAC 2- PRIJAVA ZA ZAPOŠLjAVANјE

- OBRAZAC 3 - IZJAVA O PRIMLjENIM DE MINIMS POMOĆIMA I DRUGIM DRŽAVNIM POMOĆIMA

- OBRAZAC 4 - UPUTSTVO ZA PRIJAVLjIVANјE

- OBRAZAC 5 - IZVJEŠTAJ

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje