Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Investicijska fondacija Impakt i Opština Novi Grad organizovali su finalnu prezentaciju pet polaznika obuke IMPAKT inkubatora poslovnih ideja. Tokom obuke polaznici su razvili ideju u poslovni model, s planovima i finansijskim projekcijama, koje su predstavili stručnoj komisiji.

Pet poslovnih ideja, koje su ocijenjene kao najbolje i koje će dobiti priliku da dobiju bespovratnu finansijsku podršku u iznosu od 5.000,00 KM su: Nikolina Kovačević – Cvjećara Perla, Mladena Batar, „Mornar”, radionica za proizvodnju, izradu i dekoraciju torti, kolača, Milan Vujatović – „Zlatna Dolina“, proizvodnja mlijeka, sira i mliječnih proizvoda, Goran Goronja – „MB Gradnja“ i Dušanka Šurlan – „Naše teglice“, uzgoj i proizvodnja šipka.

Investicijska fondacija Impakt kroz rad inkubatora nastoji pružiti integralni program podrške novoosnovanim i postojećim preduzećima da pokrenu i ubrzaju svoj razvoj, nudeći pristup ciljanim resursima i uslugama. Glavni cilj je stvaranje uspješnih novih poslova, onih koji će nakon izlaska iz inkubatora biti finansijski samodostatni.

Projekat, koji se realizuje uz podršku Vlade Švicarske od 2018. do. 2021. godine u saradnji sa 55 lokalnih zajednica u BiH realizovao je IMPAKT inkubator poslovnih ideja, kroz koji je podržano osnivanje preko 250 novih poslovnih poduhvata širom BiH.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje