Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

U cilju unapređenja stanja putne infrastukture na području opštine Novi Grad u proteklih mjesec dana realizovana su 3 značajna projekta, kroz koje je izvršena rekonstrukcija na 4 putna pravca u mjesnim zajednicama Mala Novska Rujiška, Rudice, Urije i Blatna.

U mjesnoj zajednici Mala Novska Rujiška rekonstruisano je  720 m lokalnog putnog pravca M.N. Rujiška – Johovica. Ukupna vrijednost projekta je 66.573 KM, a sredstva je obezbijedilo Ministarstvoo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata – APCU  na osnovu Sporazuma po Odluci o raspodjeli sredstava po osnovu Odluke Vlade Republike Srpske o davanju saglasnosti za korištenje sredstav po osnovu povrata PDV-a u okviru Projekta zaštite od poplava Drine  

Na osnovu Sporazuma o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastukture na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici iz sredstava za 2019. i 2020. godinu asfaltirani su putevi za povratnička naselja Donji Rakani-Gornji Rakani i Urije-Ulica 1.maja, a sve u cilju stvaranja infrastukturnih uslova za održivi povratak stanovnitva na ovom području. Ukupna cijena za izvođenje radova radova je 46.683 KM,  a sredstva je obezbijedio Fond za povratak.

U mjesnoj zajednici Blatna završena je rekonstrukcija lokalnog putnog pravca u dužini  180 m. Vrijednost radova na ovom projktu iznosilla je 24.165 KM, a sredstva su obezbijeđena iz budžeta Opštine Novi Grad.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje