Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Deset članova Ekspertskog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora, uključujući i načelnika opštine Novi Grad Miroslava Drljaču, obišlo je Čerkezovac, lokaciju gdje Hrvatska planira odlagati radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško.

Ovaj obilazak je dogovoren 30. juna, prilikom posjete predstavnika Ekspertkog tima Zagrebu, a dio je aktivnosti koji Ekspertski tim provodi u svrhu prikupljanja podataka i upoznavanja sa aktivnostima koje se provode s ciljem izgradnje Centra za odlaganje RAO na Trgovskoj gori.

Tokom obilaska bivšeg vojnog skladišta Čerkezovac prisutni su bili i predstavnici Fonda za finansiranje razgradnje Nuklearne elektrane Krško,  a prema riječima direktora Fonda Hrvoja Prpića, na ovoj lokaciji  završen je veliki dio  radiološkog istraživanja, nakon razminiranja nastavljena su geološka istraživanja, a slijede sigurnosne analize, izrada studije uticaja na okolinu i konačno izdavanje lokacijske i građevinske dozvole.

Tokom posjete je dogovoreno da Ekspertski tim bude  informisan o svim aktivnostima Fonda kako bi na vrijeme mogli dati primjedbe, ali i reagovati ukoliko se uoče nedostaci. Kada su u pitanju aktivnosti Ekspertskog tima za naredni period, planirano je organizovanje sastanaka članova Ekspertskog tima sa kompanijama koje dobijaju poslove za izradu zahvata za studiju uticaja na okolinu, a vršiće se i  mjerenja i istraživanja na odgovarajućim lokacijama na teritoriji BiH kako bi se podaci uporedili sa onima iz Hrvatske.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje