Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Ministar zdravlјa i socijalne zaštite Alen Šeranić boravio je danasu Novom Gradu gdje se sastao sa načelnikom opštine Novi Grad Miroslavom Drlјačom i rukovodstvom JZU „Dom zdravlјa“ Novi Grad.

Na sastanku je razgovarano o organizaciji Doma zdravlјa Novi Grad, potrebi nabavke RTG aparata, nabavci stolica za stomatološke ambulante,  ubrzanom procesu vakcinacije , te formiranju punktova za vakcinaciju.

„Dobra je vijest da je već 2.600 građana vakcinisano i raduje nas dobar odziv na vakcinaciju“, poručio je ministar Alen Šeranić nakon sastanka. Kada je u pitanju nabavka nove opreme ministar je izjavio: "Ono što je važno za Dom zdravlјa je da  će Ministarstvo dati podršku za obezbjeđivanje novog RTG aparata s obzirom na to da je postojeći iz 1999. godine i da je u ovom periodu  epidemije dosta radio za potrebe dijagnostike".

Načelnik opštine Miroslav Drlјača potvrdio je da je Domu zdravlјa potrebna modernizacija opreme, te je dodao: „Uz kvalitet stručnog kadra u ovoj ustanovi, sigurni smo da će kvalitet usluga biti dodatno pobolјšan".

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje