Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

U naseljima Kršlje i Rudice završena su dva projekta sanacije na lokalnim putevima, a riječ je o projektima predviđenim planom kapitalnih investicija za 2020. godinu, čija je realizacija prolongirana zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

U naselju Kršlje asfaltirano je 200 metara lokalnog nekategorisanog puta od škole prema hramu Srpske pravoslavne crkve posvećenom Sv. Ćirilu i Metodiju, dok je na lokalnom putu u Rudicama izgradnjom dva pločasta popusta riješen problem odvodnje oborinskih voda.

Vrijednost projekta asfaltiranja iznosi 19.997,00 КМ, dok je projekat izgradnje propusta vrijedan 18.281,51 КМ, a sredstva su obezbijeđena iz kreditnog zaduženja Opštine Novi Grad.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje