Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

U Novom Gradu danas je počelo potpisivanje ugovora  kooperanata sa njemačkom firmom Carl Kuehne za proizvodnju krastavaca kornišona.

Potpisivanje će trajati do 15. marta, nakon čega slijedi isporuka repromaterijala, edukacija  novih proizvođača i isporuka sadnog materijala.

Za ovu godinu predviđena su dva roka sadnje, nakon 10. aprila za proizvođače koji će koristiti agro foliju i nakon 10. maja za ostale proizvođače, a kada je u pitanju otkupna cijena, za kilogram krastavaca prve klase kooperantima će biti isplaćeno 1.55 KM, za drugu klasu 0.55 KM i za treću klasu 0.15 KM, što znači da nema promjena u odnosu na prošlu godinu.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje