Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Usvojena Odluka o oslobađanju plaćanja poreza na nepokretnosti za obavlјanje deficitarne proizvodno-zanatske djelatnosti na području opštine Novi Grad za 2021. godinu 

Skupština opštine Novi Grad je na 2. redovnoj sjednici, održanoj 21.01.2021. godine usvojila Odluku o oslobađanju plaćanja poreza na nepokretnosti za obavlјanje deficitarne proizvodno-zanatske djelatnosti na području opštine Novi Grad za 2021. godinu (,,Službeni glasnik Opštine Novi Grad“ broj 2/21).

Navedenom odlukom oslobađaju se plaćanja poreza na nepokretnosti preduzetnici koji obavlјaju deficitarne proizvodno-zanatske djelatnosti na području opštine Novi Grad i istu obavlјaju kao pretežnu djelatnost, a za poreski period od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine. U članu 2. Odluke navedene su deficitarne proizvodno-zanatske djelatnosti na području opštine Novi Grad. Pomenutu odluku je moguće pogledati na linku ovdje.

Pravo na oslobađanje plaćanja poreza na nepokretnosti stiče se podnošenjem zahtjeva za oslobađanje plaćanja poreza uz podnošenje prijave za upis u Fiskalni registar nepokretnosti (Poreska uprava Republike Srpske - Područna jedinica Novi Grad).

 

 

 

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje