Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Neprijatno smo iznenađeni objašnjenjem odbornika Slobodana Stanića da je Skupština opštine Novi Grad danas odbila  da razmatra tačku dnevnog reda u vezi sa problemom odlagališta radioaktivnog otpada na  lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor.

Obornik SDS-a Slobodan Stanić nije ispoštovao proceduru  predviđenu Poslovnikom o radu Skupštine opštine, prije svega nije prsustvovao sjednici  Kolegijuma SO, kojom se utvrđuje Dnevni red, a  na kojima je u protekle 4 godine prisustvovao samo jednom.

Osim toga, na današnjoj sjednici SO, o prijedlogu odbornika Stanića Skupština opštine se nije izjašnjavala, jer nisu postojali uslovi predviđeni Poslovnikom  kojim se propisuje rad skupštine, odnosno, nije bilo dokumenata na osnovu kojih su odbornici mogli raspravljati i tačku dnevnog reda nije predložila trećina odbornika.

S tim u vezi, naglašavamo da ovaj prijedlog nije odbačen  zato što je  odbornicima manje stalo do zdravlja građana  već se Skupština opštine nije izjašnjavala o predloženoj dopuni.

Opštinska uprava je u proteklom periodu uložila maksimalan napor i pokrenula brojne inicijative kako bi sa ovim problemom upoznala domaću i inostranu javnost, a predstavnici opštine Novi Grad uključeni su u Radnu grupu koja je se bavi ovim pitanjem.

Na adrese svih nadležnih institucija, uključujući i Predsjedništvo BiH, upućena je inicijativa za sprečavanje namjere Hrvatske da radioaktivni otpad odlaže u neposrednoj blizini Novog Grada.

Osim toga,  na adrese nadležnih institucija dostavljena je inicijativa, koju su potpisali načelnici i gradonačelnici svih lokalnih zajednica u slivu rijeke Une u Republici Srpskoj i  Federaciji BiH.

Opština Novi Grad je bila aktivno uključena i podržavala sve aktivnosti u vezi sa proglašenjem Parka prirode „Una“, kao jednog od mehanizama u sprečavanju Hrvatske da odlagalište radioaktivnog otpada locira uz ovu rijeku.

Treba podsjetiti da je u protekle dvije  rješavanje ovog problema pomaknuto sa mrtve tačke zahvaljujući angažmanu ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca .

Zašto je blokirano formiranje ekspertskog tima , to je jedno posebno pitanje. Naša obaveza je da insistiramo da se to odblokira i da dođemo do rješenja koje će garantovati bezbjedan život naših građana.

Opštinska uprava je  u stalnom kontaktu sa Kabinetom srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, čiju posjetu očekujemo u prvoj polovini septembra, a prvo pitanje  na sastanku sa srpskim članom Predsjedništva  biće upravo problem Trgovske gore.

Angažmanom predstavnika Opštine Novi Grad  ovo pitanje se u kontinuitetu drži u žiži interesovanja javnosti kako bi se skrenula pažnja na opasnost koja prijeti bezbjednom životu oko 250.000 građana u slivu rijeke Une.

Podsjećamo, prošli saziv Savjeta ministra i  tadašnji srpski član Predsjedništva Mladen Ivanić,  u četiri godine mandata plus jednu godinu  u tehničkom , nije posvetio  potrebnu pažnju ovom problemu, iako je u tom periodu  Narodna skupština Republike Srpske  usvojila Rezoluciju, a Skupština  opštine   Zaključak  o protivljenju  odabranoj lokaciji za  odlagalište radioaktivnog otpada.

Zbog svega gore navedenog, smatramo da je današnji istup odbornika Slobodana Stanića, pokušaj prikupljanja političkih poena na pitanju koje je isuviše važno da bi se koristilo u te svrhe.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje