Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac izjavio je da je prioritet tog ministarstva rješavanje problema moguće izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, na granici sa BiH, te pozdravio napore koje je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske činilo da ova izgradnja bude spriječena.

Košarac je najavio da će tokom februara organizovati sastanak sa entitetskim ministrima nadležnim za zaštitu životne sredine, predstavnicima Zelenog kluba koji okuplja poslanike na svim nivoima vlasti u BiH, načelnicima opština u slivu rijeke Une, te rukovodstvom Regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu bezbjednost BiH sa ciljem zajedničkog planiranja narednih aktivnosti.

Košarac i ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić saglasili su se danas u Banjaluci da nakon tog sastanka bude sačinjena sveobuhvatna informacija koja će biti prezentovana Savjetu ministara, te da će se predložiti da bude ažuriran sastav Radne grupe za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa mogućom izgradnjom odlagališta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora.

- Usaglašeno je da će Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH tražiti trilateralni sastanak sa nadležnim ministarstvima Hrvatske i Slovenije kako bi ovo pitanje bilo riješeno u skladu sa dobrosusjedskim odnosima - saopšteno je iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske.

Golićeva i Košarac su se saglasili da će sugerisati Predsjedništvu BiH da u prijedlogu budžeta zajedničkih institucija budu planirana sredstva za formiranje pravnog i ekspertskog tima koji bi zastupao interese BiH u eventualnoj međunarodnoj arbitraži, ukoliko ne urode plodom napori da se ova izgradnja spriječi.

Golićeva je naglasila da je neophodna mnogo aktivnija saradnja dva ministarstva, koja je u prethodnom periodu izostala, što je dovelo do zastoja u rješavanju nekih pitanja u oblasti zaštite životne sredine.

Golićeva, kao kontakt osoba za Konvenciju UN o klimatskim promjenama za BiH, informisala je Košarca o dosadašnjim aktivnostima u ovoj oblasti i predložila da se uskoro organizuje sastanak na kojem će biti imenovane kontakt-institucije za konvencije u oblasti zaštite životne sredine koje je BiH ratifikovala, a gdje to još nije učinjeno.

Sagovornici su postigli punu saglasnost za buduću saradnju u skladu sa dogovorenim mehanizmom koordinacije i ustavnim nadležnostima.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje