Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

U Sali 5 Opštine danas je održana završna provjera spremnosti za sertifikaciju za povoljno poslovno okruženje (BFC SEE). Opština Novi Grad se u maju 2017. godine uključila u proces sertifikacije gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE). Učešće u ovom regionalnom programu ima za cilj jačanje kapaciteta za uspostavljanje kvalitetnog ambijenta za poslovanje i unapređivanje konkurentnosti Opštine u privlačenju investicija, te podsticanju razvoja privrede.
Realizacijom programa BFC Opština Novi Grad stiče regionalni rang konkurentnosti i kvaliteta usluga koje je u stanju pružiti investitorima i privrednicima, kao i priliku da učestvuje u regionalnoj razmjeni najboljih praksi. Današnjem sastanku prisustvovao je i načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača.
Međunarodno priznati standard (BFC SEE) jedinstven je program za poboljšanje kvaliteta usluga i informacija koje lokalne samouprave u regionu jugoistočne Evrope pružaju privrednicima s jasnim smjernicama opštinama i gradovima kako da kreiraju dobru poslovnu klimu i uvedu standarde efikasne i transparentne lokalne administracije. Program takođe pomaže investitorima koji žele da presele ili prošire svoje poslovanje na region, te ukazuje na to koje opštine u regionu imaju najpovoljniju klimu za investiranje.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje