Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Dana 15.03.2019. godine u prostorijama Kulturno-obrazovnog centra održan je sastanak MZ Novi Grad na kojem je glavna tema dnevnog reda bila "Podnošenje prijedloga projekata za izradu Plana kapitalnih investicija Opštine Novi Grad za period 2019-2021. godine". Sastanku su, pored predsjednika Mjesne zajednice Novi Grad gospodina Pavla Agbabe, prisustvovali predstavnici Opštine Novi Grad na čelu sa načelnikom Opštine Novi Grad Miroslavom Drljačom. 

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje