Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

U skupštinskoj sali Opštine Novi Grad juče, 13.02.2019. održana je sjednica Koordinacionog tima za izradu Plana kapitalnih investicija opštine Novi Grad za period 2019-2021. godine.
Prema riječima načelnika opštine i predsjednika Koordinacionog tima Miroslava Drljače, cilj sjednice bio je upoznavanje članova Koordinacionog tima sa procesom izrade Plana kapitalnih investicija opštine Novi Grad za period 2019-2021. godine.
Članovi Koordinacionog tima raspravljali su takođe po tačkama o Poslovniku, odlukama i dimanici izrade Plana, načinima izrade Plana, Javnom pozivu za podnošenje prijedloga projekata, te ostalim pitanjima.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje