Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

U skupštinskoj sali Opštine Novi Grad danas je održana javna rasprava o Nacrtu budžeta Opštine Novi Grad za 2019. godinu, na koji korisnici budžeta Opštine Novi Grad nisu imali primjedaba. 
Za narednu godinu Nacrtom su planirana sredstva u iznosu od 10.663.954 KM, što je za 79.065 KM ili 0,75% više u odnosu na budžet za 2018. godinu i za 1.890.949 KM manje u odnosu na rebalans ovogodišnjeg budžeta. U 2019. godini najviše sredstava predviđeno je za opšte javne usluge 4.124.856 KM, socijalnu zaštitu 1.490.406 KM, rekreaciju, kulturu i religiju 1.483.563 KM i obrazovanje 1.033.312 KM. Prema riječima načelnika Opštine Novi Grad Miroslava Drljače budžet za 2019. godinu ima socijalnu komponentu, a za socijalna davanja predviđena su sredstva u iznosu od 1.144.042 KM. „Opština Novi Grad ima stabilnu budžetsku situaciju, redovno se izmiruju sva dugovanja i obaveze prema korisnicima, a za razvojni dio i naredne godine očekujemo podršku Vlade Republike Srpske“, rekao je on.
 

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje