Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

 

U opštini Novi Grad danas je ozvaničeno uvođenje sistema elektronskog poslovanja Opštinske uprave zahvaljujući kojem će sve usluge Opštinske uprave biti dostupnije korisnicima.

Sama aplikacija (software) i website su u potpunosti usklađeni sa potrebama i mogućnostima Opštine Novi Grad. Obuku za korištenje aplikacije prošla su ukupno 62 zaposlena u Oštinskoj upravi, koja u okviru svojih poslova vode upravni postupak ili imaju doticaja sa upravim postupkom.

Pored aplikacije, sa radom je počeo i website putem kojeg će građani moći da upućuju online zahtjeve prema administraciji, prijavljuju probleme ili predlože neku ideju za projekat. Ovo omogućava potpuno efikasno i transparentno poslovanje opštinske uprave, ali što je najvažnije, u velikoj mjeri smanjuje troškove i vrijeme građana. Novi servis podrazumijeva i uvođenje sistema 48 sati, a to je period u kojem administracija mora odgovoriti građanima na postavljena pitanja preko portala/sajta.

Projekat je sufinansiran od strane EU, a u okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR), kojeg implementira UNDP BiH.Ukupna vrijednost projekta je 40.000,00 KM, od čega je 32.000,00 KM finansirala EU, a 8.000,00 KM Opština Novi Grad.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje