Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Obavještava se javnost o stavljanju na javni uvid nacrta Studije uticaja na životnu sredinu za Farmu za tov junadi kapaciteta 2 500 grla junadi/turnusa u katastarskoj opštini Ravnice, čiji je investitor „Žitoprerad AD“ d.o.o. Cazin.

          Sva javnost i zainteresovana javnost može izvršiti uvid u Studiju, te dati svoju primjedbe upisom u svesku za primjedbe,  svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 časova u vremenskom periodu od 12.07.2018. godine do 12.09.2018. godine u kancelariji br. 41. Opštinske uprave opštine Novi Grad.

           Javna rasprava o studiji uticaja održaće se 10.08.2018. godine u sali br. 5. Opštinske uprave opštine Novi Grad, sa početkom u 11.00 časova. Za vrijeme javne rasprave investitor i nosioci izrade Studije, odnosno, Rudarsko-tehnološki zavod d.o.o. Prijedor,  odgovaraće i raspravljati o pitanjima postavljenim od strane stručnjaka, predstavnika zainteresovanih jedinica lokalne samouprave, kao i prisutne i zainteresovane javnosti.

        Zainteresovana javnost može u roku od 30. dana od dana održavanja javne rasprave podnijeti nosiocu Projekta primjedbe i mišljenja u vezi sa Zahtjevom i studijom uticaja u pisanoj formi ili Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje