Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Realizacijom projekata energetske efikasnosti, vrijednom 780.000 KM, u Srednjoškolskom centru "Đuro Radmanović", značajno su umanjeni troškovi energenata, a za 50 odsto ogrevnog drveta, istaknuto je juče na sastanku načelnika opštine Novi Grad sa direktorom ove škole. Miroslav Drljača, načelnik opštine, rekao je da su u ovoj opštini do sada realizovana ukupno tri projekta energetske efikasnosti, da je iz budžetskih sredstava izdvojeno 12.000 KM za novu hidrantsku mrežu u ovoj školi, te da je, za ovu godinu, predviđeno uređenje trotoara na prilaznom putu prema ovoj obrazovnoj ustanovi. Gordana Vujanović, direktor SC "Đuro Radmanović", naglasila je da je u sklopu projekta obavljena zamjena krova, vanjske izolacije sa fasadom, kompletne stolarije, postavljeni su spremnici u kotlovnici, a ono što je najznačajnije realizacijom projekta evidentna je značajna ušteda energenata, što je potrošnju ogrevnog drveta smanjilo za čak 50 odsto. Projekat na SC "Đuro Radmanović" realizovalo je Ministarstvo za prostorno uređnje, građevinarstvo i ekologiju iz kredita Svjetske banke, a radove je izvelo preduzeće "AM Međugorje".

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje