Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Opština Novi Grad u saradnji sa Poreskom Upravom RS Područna jedinica Novi Grad , obavještava građane opštine Novi Grad da je u toku izdavanje računa za porez na nepokretnosti za period 2018.godine. S obzirom na navedeno obavještavaju se građani da su dužni u što skorije vrijeme izmiriti svoje dospjele obaveze po osnovu poreza na nepokretnosti za 2017.godinu, ali i iz ranijih perioda . Napominjemo da su  zakonski propisani rokovi plaćanja ovog poreza podjeljeni u dva dijela  i to prvi dio do 30.06. i drugi dio do 30.09. za tekuću godinu.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje