Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Budžetska sredstva za 217.320,00 KM manja od usvojenog Rebalansa budžeta za 2017. godinu, a viša za 850.389,00 KM u odnosu na usvojeni Budžet za 2017. godinu.

 

Danas је u skupštinskoj Sali Opštine Novi Grad održana Javna rasprava u vezi sa Nacrtom Budžeta Opštine Novi Grad za 2018. godinu.
Uvodno obrazloženje je dala v.d. načelnika Odjeljenja za budžet i finanijse gospođa Slađana Vukoman-Oljača, a javnoj raspravi su prisustvovali predstavnici javnih ustanova, političkih partija, NVO sektora, privrednici, te predstavnici odjeljenja i službi Opštinske uprave.

Ukupna budžetska sredstva Nacrtom Budžeta za 2018. godinu planirana su u iznosu od 10.519.121,00 KM, što je za 217.320,00 KM manja od usvojenog Rebalansa budžeta za 2017. godinu, a više za 850.389,00 KM u odnosu na usvojeni Budžet za 2017. godinu.

Budžetska potrošnja je uravnotežena sa budžetskim sredstvima.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje