Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Na juče održanom sastanaku predstavnika Opštine Novi grad i Privredne komore sa privrednicima Novog Grada govorilo se o statusu graničnog prelaza Novi Grad-Dvor, procesu BFC sertifikacije, kao i o problemima sa kojim se suočavaju privrednici.

U skupštinskoj sali Opštine Novi Grad, juče je održan sastanak sa privrednicima opštine Novi Grad kojem su prisustvovali načelnik Opštine Novi Grad Miroslav Drljača, njegov zamjenik Bojan Lukač, sekretar Područne privredne komore Banja Luka Aleksandar Ljuboja, rukovodilac kancelarije Područne privredne komore u Prijedoru Dijana Đaković, te samostalni stručni saradnik za analize i finansije Kancelarije u Prijedoru Tatjana Vujinović.

Na dnevnom redu sastanka našli su se status graničnog prelaza Novi Grad-Dvor i proces BFC sertifikacije, a govoreno je i o aktiviranju postojeće industrijske zone i formiranju nove, kao i o problemim sa kojima se suočavaju privrednici Novog Grada.

U uvodnom izlaganju načelnik Opštine Novi Grad Miroslav Drljača je izrazio nezadovoljstvo procedurom prekategorizacije graničnog prelaza Novi Grad-Dvor, jer ona traje još od jula 2013. godine, iako ne postoje tehničke prepreke za odvijanje teretnog saobraćaja ovim prelazom. Predstavnici Područne privredne komore su ovom prilikom pozdravili inicijativu i aktivnosti Opštine Novi Grad koje su u posljednjih godinu dana provedene. Istaknuto je da Privredna komora pruža punu podršku Opštini Novi Grad, te da su se i sami angažovali u cilju rješavanja problema graničnog prelaza u Novom Gradu, uvezujući privredne komore prijedorske regije, Unsko-sanskog kantona, sa Obrtničkom komorom Sisačko-moslavačke županije, koja dijeli interese ove dvije regije.

Sekretar Područne privredne komore Banja Luka Aleksandar Ljuboja upoznao je privrednike sa prijedlogom mjera poslovne zajednice za Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018-2020. godina, čiji su zadaci da ukaže na potrebu kreiranja uslova za određene sistemske reforme u oblasti pružanja podrške privrednim aktivnostima, rasterećenja privrede od brojnih nameta, smanjenja javne potrošnje, povećanja konkurentnosti, dalje reforme radnog i socijalnog zakonodavstva, smanjenja stepena nelikvidnosti, povećanja zaposlenosti i smanjenje uticaja neformalnog sektora privredne djelatnosti.

Kada je u pitanju proces BFC sertifikacije, prisutne je informisala rukovodilac kancelarije Područne privredne komore u Prijedoru Dijana Đaković, koja je istakla da je Opština Novi Grad jedna od onih koje su se za ulazak u ovaj proces odlučile jer je rukovodstvo prepoznalo značaj i potrebu razvoja privrede, te da je zadatak Privredne komore da pomogne u provođenju samog procesa BFC-a.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje