Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Načelnik Opštine Novi Grad Miroslav Drljača i njegov zamjenik Bojan Lukač prošle sedmice su boravili u Sisku gdje su prisustvovali sastanku na kojem se razgovaralo o prekategorizaciji međunarodnog graničnog prelaza Novi Grad-Dvor.

Sastanku su prisustvovali i župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić, njegov zamjenik Ivan Celjak, nečelnik županijskog Ureda za gospodarstvo Marijan Belošević, načelnik Opštine Dvor Nikola Arbutina, kao i stručni saradnik u Hrvatskim cestama Krešimir Perić i predsjednih Hrvatske gospodarske komore - županijske kancelarije Sisak Boris Mesarić.

Nakon konstruktivne rasprave, zaključeno je da će Sisačko-moslavačka županija podržati inicijativu Opštine Novi Grad za prekategorizaciju predmetnog graničnog prelaza, te da će pružiti pomoć kako bi do prekategorizacije došlo, a u korist privrede kako Bosne i Hercegovine, tako i Republike Hrvatske. 

S tim u vezi Sisačko-moslavačka županija će se pismeno obratiti Ministarstvu unutarnjih poslova RH, Ministarstvu financija RH, te Mješovitom povjerenstvu za provedbu ugovora o graničnim prijelazima s BiH, što bi zajedno sa Mišlljenjem Gospodarske komore o  interesu privrednika za prekategorizacijom navedenog graničnog prelaza, bio i više nego dovoljan dokaz opravdanosti i obostrane koristi od ponovnog otvaranja ovog graničnog prelaza za teretni saobraćaj.

Pored toga, govoreno je i o prekograničnoj saradnji, te su se svi prisutni složili da se prijateljski odnosi trebaju nastaviti i u narednom periodu unaprijediti.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje