English German Italian Serbian
....
http://opstina-novigrad.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.01gk-is-115.jpglink
http://opstina-novigrad.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.02gk-is-115.jpglink
http://opstina-novigrad.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.03gk-is-115.jpglink
http://opstina-novigrad.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.04gk-is-115.jpglink
http://opstina-novigrad.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.05gk-is-115.jpglink
«
 • Panorama1
 • Noć nad Unom
 • Vijećnica
 • Gradska ulica1
 • Gradska ulica2
»

 

Skupština opštine

21. redovna Sjednica skupštine opštine Novi Grad

05-12-2014 Hits:442 Skupština Opštine Novi Grad Odnosi s javnoscu

Opštinska uprava Novi Grad

JAVNI POZIV za predlaganje projekata organizacija civilnog društva (OCD) za su/finansiranje sredstvima Budžeta Opštine Novi Grad za 2015. godinu

27-07-2015 Hits:46 Aktuelnosti Odnosi s javnoscu

JAVNI POZIV za predlaganje projekata organizacija civilnog društva (OCD) za su/finansiranje sredstvima Budžeta Opštine Novi Grad za 2015. godinu

Na osnovu člana 86. Statuta opštine Novi Grad (,,Službeni glasnik Opštine Novi Grad“ broj: 5/14) i člana 3.  Odluke o odabiru projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji (,,Službeni glasnik Opštine Novi Grad“, broj 1/13), Načelnik opštine Novi Grad o b j a v lj u j e     JAVNI POZIV za predlaganje projekata...

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA PODSTICANJE VOLONTERSKOG RADA KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA OPŠTINE NOVI GRAD U 2015. GODINI

27-07-2015 Hits:45 Aktuelnosti Odnosi s javnoscu

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA PODSTICANJE VOLONTERSKOG RADA KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA OPŠTINE NOVI GRAD U 2015. GODINI

Na osnovu  člana 86. Statuta opštine Novi Grad („Službeni glasnik opštine Novi Grad'', broj5/14),i člana 7. Pravilnika o podsticanju volonterskog rada i nagrađivanju volontera (''Službeni glasnik opštine Novi Grad'', broj 10/14),Načelnik opštine Novi Grad  o b j a v lj u j e   JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA PODSTICANJE VOLONTERSKOG...

P O N O V LJ E N I J A V N I K O N K U R S za izbor i imenovanje

27-07-2015 Hits:32 Aktuelnosti Odnosi s javnoscu

P O N O V LJ E N I J A V N I K O N K U R S za izbor i imenovanje

 Na osnovu člana 16. stav 6. Zakona o sistemu javnih službi (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 68/07, 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 41/03), člana 64. Statuta opštine Novi Grad (''Službeni glasnik opštine Novi Grad'' broj 5/14) i člana 6. i...

O D L U K A o poništenju Javnog konkursa

27-07-2015 Hits:20 Aktuelnosti Odnosi s javnoscu

O D L U K A o poništenju Javnog konkursa

 Na osnovu  člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13), a u vezi sa članom 16. stav 6. Zakona o sistemu javnih službi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:68/07 i 109/12 ),  Načelnik opštine Novi Grad  d o n o s i O...

Održanja predavanja o novim tehnologijama uzgoja jabuke

14-07-2015 Hits:76 Aktuelnosti Odnosi s javnoscu

Održanja predavanja o novim tehnologijama uzgoja jabuke

Odsjek za poljoprivredu je u srijedu (8. jula) u saradnji sa Resorom za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodopirvrede Republike Srpske, Udruženjem voćara Novi Grad i grupom Dobar voćar uz podršku organizacije „Progeto Prijedor“ ikonzorcijuma “La Trentina” iz Trenta organizovao predavanja posvećena novim tehnologijama uzgoja jabuke. Tema je...

Aktuelnosti

Street fest u Novom Gradu

29-07-2015 Hits:11 Kultura Odnosi s javnoscu

Street fest u Novom Gradu

U Novom Gradu 31.07.2015. godine kod škole „Vuk Karadžić“ održaće se „Sreet fest“ prvi festival urbanih muzičkih grupa iz Novog...

Uskoro obuka za neplivače

29-07-2015 Hits:8 Kultura Odnosi s javnoscu

Uskoro obuka za neplivače

U utorak 04.08.2015. godine u 10 časova održaće se sastanak za one koji su zainteresovani za obuku neplivača. Sastanak će...

„INTERNACIONALNA UNA REGATA-LAĐOM NIZ UNU“!

14-07-2015 Hits:80 Kultura Odnosi s javnoscu

Sportske ekipe, ljubitelji raftinga, lađarenja i kajak-kanuinga prijavite svoje učestvovanje u manifestaciji „Internacionalna Una regata-Lađom niz Unu 2015.“, do 24.07.2015.godine...

Uskoro manifestacija "Svi na točkove"

14-07-2015 Hits:145 Kultura Odnosi s javnoscu

Uskoro manifestacija "Svi na točkove"

U sklopu manifestacija „PETROVDANSKI DANI“ koje organizuje opština Novi Grad, a koja traju od 28.06. da 30. jula 2014. godine,...

Služba za zajedničke poslove

Šef službe: Olivera Ćulibrk

 

 
Tel: 052 751 072 
Fax: 052 751 555 
email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Služba za zajedničke poslove :

 • obavlјa poslove održavanja, upravlјanja, obezbeđenja i zaštite objekata, opreme i druge imovine koju koristi Administrativna služba ;
 • vrši tekuće nabavke opreme, osnovnih sredstava i potrošnog materijala, nakon provedenog postupka javne nabavke koji se provodi putem Službe za javne nabavke; obezbjeđuje i održava telekomunikaciona i transporna sredstava podrške;
 • koordinira rad sa drugim odjelјenjima u Administrativnoj službi;
 • obavlјa zajedničke poslove koji se odnose na investiciono i tekuće održavanje objekata, opreme i uređaja u Administrativnoj službi i mjesnim kancelarijama;
 • vrši fizičko i tehničko obezbjeđenje objekata; organizuje protivpožarnu zaštitui zaštituna radu;
 • vodi evidencije ulaska i izlaska radnika Administrativne službe ;
 • vrši kontrolu unošenja i iznošenja materijala, opreme i drugih sredstava;
 • prati i kontroliše održavanje kućnog reda u prostorijama Administrativne službe;
 • vrši održavanje čistoće i higijene u službenim prostorijama;
 • vodi brigu o održavanju i registraciji motornih vozila Administrativne službe, uređivanju i održavanju garaža i parking prostora; radi normative i kontrolu potrošnje goriva i maziva, kao i planiranje nabavke motornih vozila, rezervnih dijelova, goriva, maziva itd .;
 • organizuje poslove prevoza lica i stvari za potrebe Administrativne službe;
 • odobrava korištenje službenih vozila radnicima Administrativne službe i ostalim korisnicima;
 • vodi evidencije izdatih putnih naloga u Administrativnoj službi ;
 • vrši izradu programa rada i izvještaja o radu službe, izradu analiza, informacija i izvještaja iz djelokruga rada službe; obavlјa i druge poslova po nalogu Načelnika Opštine.