Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Category: Oglasna tabla
Downloads: Strana 21 od 36
document0Podrška Garantnog fonda Republike Srpske05-05-2020
document1Izjava Javni poziv za umanjenje zakupnine - naknade29-04-2020
document2Izjava Javni poziv za оslobađanje zakupnine - naknade29-04-2020
document3Prijava na Javni poziv-oslobadjanje-umanjenje-zakupnine29-04-2020
document4Odluka o oslobađanju odn. umanjenju zakupnina i naknada za april 2020.29-04-2020
document5Odluka o dodjeli posebnih učeničkih i studentskih stipendija 19/2010-04-2020
document6Odluka o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija 19/2010-04-2020
document7Zaključci OŠVS o ekonomskim mjerama06-04-2020
document8Zaključak o provođenju vanrednih mjera - 30.330-03-2020
document9Zaključak o upotrebi snaga za zaštitu i spašavanje30-03-2020

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje