Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Category: Odluke
Downloads: Strana 8 od 40
pdf0Odluka o otkazivanju postupka broj: 01-404-33/2327-03-2023
pdf1Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-404-35/2320-03-2023
pdf2Odluka o prihvatanju ponude broj 01-404-34/2310-03-2023
pdf3Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-404-32/2303-03-2023
pdf4Odluka o poništenju postupka javne nabavke u predmetu 01-404-163/2223-02-2023
pdf5Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke u predmetu 01-404-67/2217-02-2023
pdf6Odluka o prihvatanju ponude broj 01-404-22/2314-02-2023
pdf7Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-404-165/2203-02-2023
pdf8Odluka o prihvatanju ponude 01-404-8/2303-02-2023
pdf9Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-404-139/2202-02-2023

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje