Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Category: Odluke
Downloads: Strana 26 od 40
document0Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala za održavanje javne rasvjete na području Opštine Novi Grad u toku 2020. godine, broj 01-404-25/2018-02-2020
document1Odluka o dodjeli ugovora, broj 01-404-31/2010-02-2020
document2Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vatrogasnog vozila - auto cisterne, broj 01-404-99/1907-02-2020
document3Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala za održavanje zgrade i poslovnih prostora u vlasništvu Opštinske uprave Opštine Novi Grad u 2020. godini, broj 01-404-17/2007-02-2020
document4Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kancelarijski materijal u 2020. godini broj 01-404-14/2006-02-2020
document5Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na održavanju i zaštiti puteva u ljetnim uslovima u 2020. godini , broj 01-404-23/2006-02-2020
document6Odluka o prihvatanju ponude za Obrasce za matične urede u 2020. godini broj 01-404-26/2006-02-2020
document7Odluka o rezultatima pretkvalifikacije u predmetu nabavke radova na održavanju i zaštiti puteva u ljetnim uslovima u 2020. godini, broj 01-404-23/20 03-02-2020
document8Odluka o prihvatanju ponude u predmetu za usluge oglašavanja u Sl.Gl.BiH za 2020 godinu broj 01-404-13/20 31-01-2020
document9Odluka o prihvatanju ponude za uslugo objave oglasa u Sl.Gl.RS br.01-404-12/2027-01-2020

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje