Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Category: Odluke
Downloads: Strana 21 od 41
document0Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču u predmetu Iznajmljivanje i potpuno održavanje printing sistema i birotehničke opreme za potrebe Opštinske uprave Opštine Novi Grad u toku 2021. godine broj 01-404-167/2012-01-2021
document1Odluka o prihvatanju ponude za održavanje crpnih stanica u 2021. godini, br.predmeta 01-404-178/2031-12-2020
document2Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu Izrada glavnog projekta saobraćajne signalizacije i opreme puta na području opštine Novi Grad, broj 01-404-162/20 30-12-2020
document3Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu – Iznajmljivanje i potpuno održavanje printing sistema i birotehničke opreme za potrebe Opštinske uprave Opštine Novi Grad u toku 2021. godine broj 01-404-167/2030-12-2020
document4Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja gradskog groblja u 2021. godini, broj 01-404-176/2030-12-2020
document5Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge za zimsko održavanje lokalnih puteva i gradskih ulica na području opštine Novi Grad za vremenski period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine, broj 01-404-175/2030-12-2020
document6Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja javnih površina u Novom Gradu za vremenski period od 01.01.2021. godine do 31.03.2021. godine, broj 01-404-174/2030-12-2020
document7Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku osiguranja imovine i lica za potrebe Opštinske uprave Opštine Novi Grad u 2021. godini, broj 01-404-165/2030-12-2020
document8Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Dodatnih radova na izgradnji vodovodnog sistema u naseljima B.Rijeka, B.Japra, Maslovare, Petkovac i Svodna - faza 5 beoj 01-404-177/2030-12-2020
document9Odluka o prihvatanju ponude za usluge naplate i kontrole parkiranja u Novom Gradu za vremenski period od 01.01.2021. godine do 31.03.2021. godine , broj 01-404-163/2029-12-2020

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje