Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Category: Odluke
Downloads: Strana 18 od 39
pdf0Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu 01-404-40/2129-04-2021
pdf1Odluka o prihvatanju ponude za usluge interne reprezentacije, broj 01-404-19/2129-04-2021
pdf2Odluka o prihvatanju ponude za uslugu naplate i kontrole parkiranja, broj 01-404-30/2126-04-2021
pdf3Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu 01-404-21/2123-04-2021
document4Odluka o rezultatu pretkvalifikacije u predmetunabavke usluge održavanja javnih površina u Novom Gradu u 2021. godini, broj 01-404-21/2120-04-2021
document5Odluka o prihvatanju ponude u predmetu Objava obavještenja u Sl.Gl. BiH broj 01-404-18/2109-04-2021
document6Odluka o prihvatanju ponude za usluge objave oglasa u JU "Službeni glasnik RS" br.01-404-16/2109-03-2021
document7Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke kancelariskog materijala za period do 31.03.2021. godine broj 01-404-14/2002-03-2021
document8Odluka o prihvatanju ponude za internu reprezentaciju broj:01-404-10/2119-02-2021
document9Odluka o prihvatanju ponude u postupku nabavke usluge objave oglasa u JU "Službeni glasnik RS" do 31.03.2021. godine broj 01-404-8/2112-02-2021

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje