Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Category: Odluke
Downloads: Strana 13 od 41
pdf0Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-404-98/2208-09-2022
pdf1Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu 01-404-97/2205-09-2022
pdf2Odluka o poništenju broj 01-404-67/2201-08-2022
pdf3Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu 01-404-82/2228-07-2022
pdf4Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu 01-404-84/2213-07-2022
pdf5Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu 01-404-81/2207-07-2022
pdf6Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-404-74/2221-06-2022
pdf7Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-404-76/2221-06-2022
pdf8Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-404-75/2221-06-2022
pdf9Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-404-67/2214-06-2022

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje