Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Category: Odluke
Downloads: Strana 12 od 36
pdf0Odluka o prihvatanju ponude broj 01-404-135/2123-12-2021
pdf1Odluka o prihvatanju ponude 01-404-133/2123-12-2021
pdf2Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-404-105/2123-12-2021
Odluka o prihvatanju ponude 01-404-131/2122-12-2021
pdf4Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-404-109/2122-12-2021
pdf5Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-404-108/2122-12-2021
pdf6Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-404-107/2116-12-2021
pdf7Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-404-117/2115-12-2021
pdf8Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.01-404-119/2115-12-2021
pdf9Odluka o rezultatu pretkvalifikacije 01-404-119/2113-12-2021

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje