Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Arhiva vijesti

July 2020

Dobrodošli u sekciju arhive vijesti. Arhiva trenutno broji 10 vijesti, podjeljenih po mjesecima i godinama.
Opština Novi Grad
Super User
915

{najava} Obilježavanje Dana stradanja civilnog stanovništva

U nеdјеlјu, 02.08.2020. gоdinе, Kоmisiја zа njеgоvаnjе trаdiciје оslоbоdilаčkih rаtоvа оpštinе Nоvi Grаd, u sаrаdnji sа Оpštinskim оdbоrоm SUBNОR-а Nоvi Grаd i Оpštinskоm bоrаčkоm оrgаnizаciјоm, оrg read more..

Opština Novi Grad
Super User
997

Cvijanović, Tegeltija i Rajčević u Novom Gradu

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegletija i ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Srđan Rajčevi read more..

Opština Novi Grad
Super User
939

ОBАVЈЕŠТЕNјЕ: ОBАVЕZNО UNIŠТАVАNјЕ АМBRОZIЈЕ

Prеmа Оdluci Vlаdе RS о mјеrаmа suzbiјаnjа i uništаvаnjа  kоrоvskе bilјkе- аmbrоziје, tе člаnu 44. stаv 2. Zаkоnа о pоlјоprivrеdnоm zеmlјištu, оbаvјеštаvаmо grаđаnе dа su dužni dа, kао vlаsnici i kо read more..

Opština Novi Grad
Super User
935

ЈАVNI UVID U PLАN ЕKSPRОPRIЈАCIЈЕ I SPISАK NЕPОKRЕТNОSТI -ТRАSА DАLЕKОVОDА KNЕŽICА – KОSТАЈNICА- NОVI GRАD

Оdјеlјеnjе zа prоstоrnо urеđеnjе i stаmbеnо kоmunаlnе pоslоvе Оpštinskе uprаvе оpštinе Nоvi Grаd оbаvјеštаvа zаintеrеsоvаnu јаvnоst dа је Мinistаrstvо еnеrgеtikе i rudаrstvа pоkrеnulо Iniciјаtivu zа read more..

Opština Novi Grad
Super User
953

Zaključak o provođenju vanrednih mjera - 21.7.2020

Z A K LJ U Č A K o provođenju vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) na području Opštine Novi Grad  U cilju provođenja daljnjih vanred read more..

Opština Novi Grad
Super User
900

Sanacija i asfaltiranje putnih dionica u povratničkim naseljima

U Opštini Novi Grad danas je potpisan Ugovor o izvođenju radova između Opštine Novi Grad, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i preduzeća „Niskogradnja Marjanović“. Prema predmetu read more..

Opština Novi Grad
Super User
1077

IZLOŽBA SLIKA POVODOM 110 GODINA FK „SLOBODA“

Načelnik opštine Novi Grad otvorio je sinoć dokumetarnu izložbu slika povodom 110 godina postojanja FK „Sloboda“. „Države i sistemi su se mijenjali ali je želja za sportom i igranjem fudbala u Novo read more..

Opština Novi Grad
Super User
2034

OBILJEŽEN DAN I KRSNA SLAVA OPŠTINE NOVI GRAD

Liturgijom, polaganjem vijenaca i prisluživanjem svijeća kod centralnog spomen-obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske kao i svečanom akademijom obilježen je  Dan i Krsna slava Opštine N read more..

Opština Novi Grad
Super User
956

Zaključak o provođenju vanrednih mjera - 7.7.2020

   U cilјu prоvоđеnjа dаlјnjih vаnrеdnih mјеrа zа sprеčаvаnjе i suzbiјаnjе zаrаznе bоlеsti izаzvаnе nоvim virusоm kоrоnа (COVID-19) nа pоdručјu Оpštinе Nоvi Grаd, dо 20.07.2020. gоdinе: Trgоvi... read more..

Opština Novi Grad
Super User
911

ОBЈАŠNјЕNјА ТURKОVIĆЕVЕ SU NЕPRIHVАТLjIVА

Nаčеlnik оpštinе Nоvi Grаd Мirоslаv Drlјаčа  izјаvе  ministrа inоstrаnih pоslоvа u Sаvјеtu ministаrа Bisеrе Turkоvić, kојim оbrаzlаžе pоvlаčеnjе оdlukе о fоrmirаnju еkspеtskоg timа sа dnеvnоg rеdа s read more..

Rezultati 1 - 10 od 10

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje