Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Arhiva vijesti

February 2020

Dobrodošli u sekciju arhive vijesti. Arhiva trenutno broji 6 vijesti, podjeljenih po mjesecima i godinama.
Opština Novi Grad
Super User
1003

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih podsticaja za kapitalne investicije

  Аgеnciја zа аgrаrnа plаćаnjа Rеpublikе Srpskе оbјаvilа je „Јаvni pоziv zа pоdnоšеnjе zаhtјеvа zа оdоbrаvаnjе nоvčаnih pоdsticаја zа kаpitаlnе invеsticiје u 2020.gоdini". Јаvnim pоzivоm su dеfinisа... read more..

Opština Novi Grad
Super User
1215

Javni poziv za organizaciju i sufinansiranje manifestacija za 2020 godinu

Objavljen je javni poziv za organizaciju i sufinansiranje manifestcija koje se održavaju na području Opštine Novi Grad u 2020. godini   (1) Predmet Javnog poziva je dostavljanje Zahtjeva za uvrštav read more..

Opština Novi Grad
Super User
1144

Podrška samozapošljavanju

Opština Novi Grad pokrenula je 14.10.2019.godine Program dodjele podsticajnih sredstava za samozapošljavanje na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava za samozapoš read more..

Opština Novi Grad
Super User
993

Ne dozvoliti izgradnju odlagališta RAO na Trgovskoj gori

I pored svega, za nas u BiH i dalje su veoma važni dobrosusjedski odnosi sa Hrvatskom, te ćemo tu diplomatski misiju nastaviti - rekao je Košarac na konferenciji za novinare u Sarajevu. On je upita read more..

Opština Novi Grad
Super User
951

Obavještenje za javnost

Opština Novi Grad obavještava korisnike dijela ulice Nikole Pašića, od ulice Petra Pecije do ulice Petra Kočića, da je saobraćaj navedenom dionicom obustavljen zbog rekonstrukcije saobraćajne površi read more..

Opština Novi Grad
Super User
1050

Radno vrijeme privrednih subjekata nedjeljom

Оbаvјеštаvајu sе prаvnа licа i prеduzеtnici kојi оbаvlјајu trgоvаčku, zаnаtsku i uslužnu dјеlаtnоst nа pоdručјu оpštinе Nоvi Grаd dа ćе dаnа 08.02.2020. gоdinе stupiti nа snаgu Оdlukа о оdrеđivаnju read more..

Rezultati 1 - 6 od 6

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje