Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

 

Na području opštine Novi Grad postavljena su tri metalna nosača i jedna drvena platforma za rode zbog sve veće populacije ove vrste ptica na teritoriji opštine, a u cilju njihove bolje zaštite. Platforme su postavljene na lokacijama Suhača, Maslovare, Blagaj i Donji Agići, a rode su  prihvatile nove platforme i ove godine su se Donjim Agićima izlegla čak tri mladunca.

Bijela roda je dobro poznata vrsta ptice, posebno uz velike rijeke na sjeveru Republike Srpske. Radi se o ptici močvarici koja je jako harizmatična i korisna vrsta, a uz to je i strogo zaštićena prema domaćim propisima o zaštiti prirode. Jedna od osobina ove vrste je da gnijezdi uz ljudska naselja i to najčešće na banderama za prenos električne energije i na objektima, pretežno na dimnjacima.

Od oko 50-60 parova ove ptice u cijeloj Bosni i Hercegovini, većina je skoncentrisana u opštinama Dubica, Gradiška, Bijeljina, a  jedan značajan dio populacije i u Novom Gradu, gdje su gnijezda većinom na električnim stubovima. S obzirom da pretežno iste ptice godinama koriste ista gnijezda koja nadograđuju svako proljeće, gnijezdo može biti teško i nekoliko stotina kilograma te tako ugroziti kablove na banderama i izazvati kvarove na mreži, a nekad i same ptice nastradaju od strujnog udara. 

Iz tih razloga, udruženje Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta, na čelu sa njihovim predsjednikom Jovicom Sjeničićem,  izašlo je  na teren i evidentiralo prioritetne lokacije na kojima je potrebno gnijezda izmjestiti na vještačke metalne, posebno dizajnirane nosače, koji duži niz godina mogu da nose gnijezda i na taj način osiguraju materijal od rušenja na kablove, a samim tim osiguraju opstanak ovih zaštićenih ptica.

Opština Novi Grad finansijski je podržala ovu akciju očuvanja i izmještanja gnijezda roda na području opštine Novi Grad. Ovu akciju takođe su podržali Poljoprivredna zadruga „Agrojapra“, kao i Elektroprivreda RS-TJ Novi Grad i JU Park prirode Una, koji su pružili tehničku pomoć Društvu za istraživanje i zaštitu biodiverziteta.

 

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje