Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Danas su se u prostorijama Opštine Novi Grad predstavnici Opštinske uprave sastali sa predstavnicima investitora China Shandong International Economic & Technical Cooperation Group Ltd., Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske i projektantskim timom Instituta za građevinarstvo “IG” Banja Luka, a tema sastanka bile su preduzete aktivnosti na realizaciji Idejnog projekta autoputa Prijedor – Novi Grad.

Ispred Opštinske uprave na sastanku su prisustvovali načelnik Miroslav Drljača, zamjenik načelnika Bojan Lukač, predsjednik Skupštine opštine Zoran Kukavica te načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Duška Đurđević i šef Odsjeka za urbanizam i prostorno planiranje Siniša Oljača.

Nakon sastanka medijima se obratio načelnik Opštine Novi Grad Miroslav Drljača istaknuvši važnost izgradnje autoputa do Novog Grada: „Ovaj sastanak je od izuzetne važnosti za našu opštinu. Imamo saznanja da je već 2018. godine potpisan Ugovor o koncesiji  i da je u posljednjih nekoliko godina urađen dio trase, odnosno da je dionica Banja Luka – Prijedor u poodmakloj fazi.

Za nas je zaista važno da autoput dođe do Novog Grada i da se započne sa svim onim poslovima koji prethode samoj izradi autoputa. Mislim da će autoput Banja Luka – Prijedor – Novi Grad imati veliku perspektivu, jer od Novog Grada do Zagreba ima oko 100 km, što znači da je ovo najbrža dionica koja spaja Banja Luku, kao najveći grad u Republici Srpskoj, i Zagreb, glavni grad Republike Hrvatske.

Ovaj autoput olakšaće i putovanje svim našim građanima koji obavljaju poslove u zemljama EU, a pored toga će poboljšati i saobraćajne veze, jer znamo da je drumski saobraćaj jedan od preduslova razvoja privrede. Ovime će Novi Grad i industrija u Novom Gradu dobiti na većem značaju.“

Načelnik je takođe objasnio kako će Opštinska uprava uskoro imenovati lice zaduženo za komunikaciju sa Ministarstvom saobraćaja i veza Republike Srpske i Institutom za građevinstavo „IG“ Banja Luka, te samim investitorima iz Kine, oko ovog projekta izgradnje autoputa.

Kratku izjavu za medije o samom procesu izrade projekta dao je Milan Sandić, projektant iz Instituta za građevinarstvo „IG“ Banja Luka: „Naš Institut angažovan je na izradi Idejnog projekta, tzv. Faza II autoput Prijedor-Novi Grad. Proteklih godinu dana analizirali smo moguće koridore, odnosno šire pojaseve kojima bi se mogao kretati taj autoput, gdje smo razmatrali 3 šira pojasa. Dva od njih su sa sjeverne strame rijeke Sane, a jedan sa južne, tzv. koridor Jug, koji se na kraju ispostavio kao najpovoljnije rješenje. U narednoj fazi išli bi na izradu Idejnog projekta prema toj predloženoj varijanti.

Naš institut radio je i na prethodnoj fazi autoputa Banja Luka – Prijedor, gdje se ispostavilo da je u realizaciji najveći problem bio broj domaćinstava i kuća koje je trebalo srušiti, tj. broj ljudi koje je trebalo iseliti. Nastojali smo pri izradi ovih koridora da se vodimo tom idejom te da što manje objekata bude ugrođeno, a između ostalog da budemo ekonomični kada je riječ o broju infrastrukturnih objekata koje treba izgraditi, kao što su tuneli i mostovi. Poredeći finansijski  te koridore došli smo do zaključka da je koridor Jug najpovoljniji.“

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje