Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

 

 

Program dodjele novčanih podsticaja za podršku novoosnovanih privrednih društava i preduzetnika  sprovodi Opština Novi Grad na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za podršku novoosnovanih privrednih društava i preduzetnika („Službeni glasnik opštine Novi Grad“, broj 3/23).

Cilј dodjele podsticajnih sredstava je podsticanje razvoja privrednih subjekata u proizvodnim i uslužnim djelatnostima.

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv, u okviru registrovane djelatnosti, odnosno u skladu sa uslovima i kriterijumima, imaju novoosnovani privredni subjekti u proizvodnim i uslužnim djelatnostima.

Novoosnovani privredni subjekat je privredni subjekt koji je upisan u knjigu poslovnih subjekata ne duže od jedne godine. Pod novoosnovanim privrednim subjektima smatraju se i poslovne jedinice privrednih društava i izdvojene jedinice preduzetnika registrovanih na području opštine Novi Grad, a koje su upisane u knjigu poslovnih subjekata ne duže od jedne godine.

Predmet dodjele podsticajnih sredstava je projekat koji privredni subjekti prijavlјuju na Javni poziv na odgovarajućem obrascu a koji obuhvata aktivnosti koje su počele od dana osnivanja privrednog subjekta i okončavaju najkasnije u roku od 60 dana od dana potpisivanja Ugovora o dodjeli podsticaja.

Prihvatlјiva su sva ulaganja u opremu, mašine i/ili alate (polovne i nove), kod troškova nastalih u periodu iz prethodnog stava ovog člana.

Prema stepenu završenosti projekti mogu biti :

  • Realizovan (završen projekat) podrazumijeva da su projektne aktivnosti završene do dana podnošenja prijave na javni poziv;
  • Projekat čija je realizacija u toku, koji podrazumijeva da su projektne aktivnosti počele, ali nisu završene do dana podnošenja prijave na javni poziv;
  • Novi projekat, koji podrazumijeva da projektne aktivnosti nisu počele do dana podnošenja prijave na javni poziv.

Korisnici mogu aplicirati samo sa jednim projektom.

Podnosilac prijave mora da ispunjava slјedeće uslove:

  • da je registrovan za obavlјanje djelatnosti prije objavlјivanja javnog poziva,
  • da obavlјa poslovnu djelatnost na području opštine Novi Grad,
  • da zapošlјava minimalno: privredno društvo 2 radnika (direktor i najmanje 1

      radnik), odnosno samostalni preduzetnik 1 radnika (uklјučujući vlasnika) na puno

      radno vrijeme,

  • nema dospjelih a neizmirenih dugovanja prema budžetu Opštine,
  • da je obezbjedio vlastito finansijsko učešće u minimalnom iznosu od 20% od

      ukupne vrijednosti predloženog projekta (bez PDV-a),

  • ispunjava i druge uslove utvrđene javnim pozivom.

Kompletan tekst Javnog poziva, Obrazac prijave na Javni poziv, Obrazac Izjave o primlјenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima i Obrazac izjave odgovornog lica privrednog subjekta, da projekat sa kojim učestvuje u postupku dodjele podsticajnih sredstava nije već podržan iz Budžeta Republike Srpske ili programa drugih državnih institucija se mogu dobiti u Odjelјenju za privredu i polјoprivredu Opštinske uprave opštine Novi Grad, slanjem upita na email adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili skinuti sa linka ovdje.

Prijava za dodjelu podsticajnih sredstava se sa kompletnom dokumentacijom dostavlјa poštom ili lično na info pult Opštine u zatvorenoj koverti, na adresu: Opština Novi Grad, Prijava za podsticajna sredstva za podršku novoosnovanih privrednih subjekata, Komisija za realizaciju podsticaja za novoosnovane privredne subjekte, Petra Kočića 2, Novi Grad.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavlјivanja Javnog poziva (do 19. oktobra 2023. g.). Kompletna dokumentacija je dostupna i ovdje. 

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje