Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

U prostorijama Opštinske uprave Novi Grad, održan je sastanak sa predstavnicima Želјeznica Republike Srpske i Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, na kojem je razgovarano o ukidanju putnih prelaza.

Na sastanku je zaklјučeno da je u skladu sa zakonskim propisima potrebno ukidanje 21 putnog prelaza, kao i da će ovaj posao biti urađen postepeno.

Prema navodima izvršnog direktora poslova infratsrukture u Želјeznicama Republike Srpske Dragana Zelenkovića, na području opštine Novi Grad prolazi pruga u dužini od 44 kilometra, na kojoj postoji 49 putnih prelaza, a s obzirom na to je da Zakonom o želјeznicama propisano da je udaLjenost između pružnih prelaza dva kilometra, evidentan je problem prevelikog broja pružnih prelaza i to bez predviđenog zakonskog rastojanja.

"Pokušavamo sa opštinom Novi Grad i drugim lokalnim zajednicama naći rješenje. Razumijemo da je to za opštine teška tema", rekao je Zelenković i dodao da je prijedlog Želјeznica Republike Srpske da se ukine 21 prelaz u Novom Gradu što je nemoguće. Zelenković je istakao da će se pokušati sa lokalnom upravom naći rješenje za ukidanjem jednog ili dva prelaza do kraja godine te da kroz godine postepeno ovaj problem bude rješen.

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drlјača tokom obraćanja novinarima je rekao da je potrebno ispoštovati zakonske propise i izbjeći saobraćajne nezgode u kojima stradaju Ljudi. „Svi putni prelazi će se obići, vidjeti gdje je najmanja šteta za stanovnike i na osnovu toga će biti napravlјena selekcija“, rekao je on i dodao da ovaj problem treba riješiti u cilјu pobolјšanjaa bezbjednost saobraćaja, ali na način da najmanje štete imaju građani.

Osim o ukidanju putnih prelaza na sastanku je razgovarano i o drumskoj signalizaciji, obnavlјanju  postojeće i postavljanju nove.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje