Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drlјača je sa direktorom građevinske firme "Brant" iz Kozarske Dubice Mladenom Vejićem  potpisao Ugovor o rekonstrukciji prostora u sklopu Projekta proširenja kapaciteta Javne ustanove Dječiji vrtić "Pčelica Maja".

Riječ je o projektu vrijednom 349.000 KM, čijom realizacijom će se izvršiti prenamjena 395 kvadrata prostora, koji je u vlasništvu Opštine Novi Grad, a za koji je ranije izdvojeno 110.000 KM.

Završetak radova se očekuje do jeseni, a prenamjenom pomenutog prostora će biti zadovolјene trenutne potrebe za smještajem djece, jer će se stvoriti uslovi za boravak još 70 djece u ovoj predškolskoj ustanovi.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje