Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drlјača prisustvovao je tematskoj sjednici Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srpske na temu  „Aktivnosti nadležnih institucija Republike Srpske i Bosne i Hercegovine povodom namjere Republike Hrvatske da odlaže radioaktivni i nuklearni otpad na lokaciji Trgovska gora u neposrednoj blizini granice sa Republikom Srpskom i BiH“ koja je održana u Banja Luci u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske.

Sjednica je organizovana sa cilјem sagledavanja postojećeg stanja, razmjene mišlјenja i prijedloga za rješavanje problema, a sjednicom je predsjedavao predsjednik Odbora za zaštitu životne sredine Maksim Skoko.

Na sjednici su se obratili ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik, ministar spolјne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, član Pravnog tima za izradu strategije pravne zaštite interesa BiH u vezi sa pitanjem odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora Nemanja Galić i predsjedavajući Ekspertskog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearanog goriva na lokaciji Trgovska gora Emir Dizdarević.

Tematskoj sjednici prisustvovali su i potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević, ministar trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske Denis Šulić, članovi Odbora za zaštitu životne sredine, narodni poslanici, predstavnici nadležnih institucija Republike Srpske i BiH, kao i predstavnici međunarodnih organizacija, NVO sektora među kojima i predstavnik „Green Teama“  iz Novog Grada, te predstavnici lokalnih zajednica ugroženih namjerama Hrvatske da odlaže radiokativni i nuklearni otpad na lokaciji Trgovska gora.

 

 

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje