Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Opština Novi Grad stavlja na javni uvid Nacrt Plana kapitalnih investicija opštine Novi Grad za period 2023-2025. godine. Javni uvid u Plan je moguće izvršiti od 28.03.2023. godine do 03.04.2023. godine u zgradi Opštine, u Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove — kancelarija 41, od 07:00 do 15:00 časova ili na linku ovdje.

Javna rasprava za Plan će se održati 04.04.2023. godine u 09:00 časova u sali br. 5 u zgradi Opštine.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje