Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

U prostorijama Opštine Novi Grad održana je dvodnevna radionica na temu "Ravnopravnost polova i diskriminacija na osnovu pola", koja je realizovana u okviru projekta  „EU za lјudska prava i suzbijanje diskriminacije u BiH“.

Cilј ove radionice je podizanje kapaciteta jedinica lokalne uprave i jačanje svijesti o borbi protiv diskriminacije sa fokusom na diskriminaciju na osnovu pola, odnosno postizanje ravnopravnosti u BiH, a prisustvovali su zaposleni u Opštinskoj upravi i predstavnici javnih ustanova i preduzeća sa teritorije opštine Novi Grad.

Projekat „EU za lјudska prava i suzbijanje diskriminacjie u BiH“ se realizuje u okviru programa IPA 2 pretpristupne podrške Evropske unije u saradnji sa Ministarstvom za lјudska prava i izbjeglice BiH i džender centrima Republike Srpske i Federacije BiH.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje