Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drlјača prisustvovao je Godišnjoj konferenciji Fondacije „Mozaik“ koja je održana 15. i 16. februara u Sarajevu, a tom prilikom mu je uručeno priznanje za 10+ godina saradnje Fondacije Mozaik i Opštine Novi Grad kroz program Omladinske banke.

Priznanja su na konferenciji dodijelјena i Saši Miriću, predstavniku Opštine Novi Grad za 13 godina podrške programu Omladinske banke, Mariu Crnkoviću za 12 godina podrške razvoju programa Omladinske banke i Mladenu Trniniću za 10 godina podrške razvoju programa Omladinske banke, dok je Opština Novi Grad proglašena opštinom sa najvećim brojem realizovanih projekata od pokretanja programa OB u BiH od 2008. godine.

Konferenciji je prisustvovalo preko 300 zvanica iz preko 50 opština, općina i gradova, kao i predstavnika javnog, poslovnog i razvojnog sektora, dok je prenos uživo pratilo  400 pratilaca „lonac.pro“ zajednice.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje