Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Na osnovu Zakona o strateškom  planiranju i upravlјanju razvojem u Republici Srpskoj  (Službeni glasnik Republike Srpske 63/21),  Uredbe o strateškim dokumentima u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske 94/21), Odluke o pokretanju procesa revizije  Strategije razvoja opštine Novi Grad za period 2017-2026. godine (Službeni glasnik Opštine Novi Grad 8/20) i Rješenja Načelnika opštine o imenovanju Opštinskog razvojnog tima i sektorskih grupa za reviziju Strategije razvoja opštine broj: 01-052-210/21, definisani su koraci u reviziji (ažuriranju) strateškog dokumenta.

Shodno gore navedenom, Opštinski razvojni tim je po važećoj metodologiji pripremio i sačinio Nacrt  revidirane strateške platforme Strategije razvoja opštiine Novi Grad, koji predstavlјa prvu od ukupno sedam faza u izradi konačnog revidiranog strateškog dokumenta, a obuhvata situacionu analizu, SWOT analizu, strateške fokuse, te strateške cilјeve sa indikatorima. Polazna tačka za izradu Nacrta revidirane  strateške platforme je bila analiza aktuelnog strateškog dokumenta (Strategija razvoja opštine Novi Grad 2017-2026) i Izvještaja o  srednjoročnoj evaluaciji Strategije razvoja opštine Novi Grad za period evaluacije od 2017-2021.godine (Zaklјučak SO-e Novi Grad od 02.07.2021., broj: 02-022-153/21).

Održavanje obaveznih javnih konsultacija o strateškoj platformi propisano je  članom 9. tačka 14. Uredbe o strateškim dokumentima u Republici Srpskoj, a iste podrazumijevaju uvid javnosti i zainteresovanih strana u trajanju od minimalno 15  dana sa cilјem postizanja saglasnosti oko klјučnih elemenata strateške platforme.

Ovim putem Opština Novi Grad i Opštinski razvojni tim pokreću proces konsultacija u okviru kojeg zainteresovane strane imaju mogućnost iskazati primjedbe, sugestije i prijedloge na Nacrt strateške platforme prema obrascu u prilogu, a na jedan od slјedećih načina:

  • Pismenim putem na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.,
  • U pisanoj formi direktno na protokol (info pult) Opštine Novi Grad; uz naznaku: „Za koordinatora ORT-a: Javne konsultacije/Strateška platforma“,
  • Putem pošte na adresu: Opština Novi Grad, Petra Kočića 2, 79220 Novi Grad.

Dokument je dostupan na web stranicama Opštine Novi Grad www.opstina-novigrad.comwww.investnovigrad.com, kao i na Info pultu Opštinske uprave opštine Novi Grad.

Rok za dostavlјanje primjedbi sugestija i prijedloga na Nacrt revidirane strateške platforme  je 13.06.2022.g. do 15.00 časova.

 

DOKUMENTI:

Obavještenje o pokretanju konsultacija na Nacrt revidirane strateške platforme

Nacrt revidirane strateške platforme Strategije razvoja opštine Novi Grad

Obrazac za komentare

 

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje