Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave opštine Novi Grad, obavještava lica koja su se prijavila za čišćenje snijega sa nekategorisanih puteva na području opštine, da mogu podnijeti zahtjev i preuzeti potvrde za gorivo od 05.05.2022. godine do 31.05.2022. godine, u prostorijama Odjelјenja - kancelarija broj 44.

Na zahtjevu za preuzimanje goriva, osim potpisa podnosioca, neophodno je da predsjednik Savjeta Mjesne zajednice kao i četiri (4) lica koja koriste predmetnu dionicu puta svojim potpisom potvrde da je podnosilac zahtjeva čistio snijeg sa putnog pravca na koji se zahtjev odnosi.

 

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje