Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača potpisao je danas sa predsjednikom Udruženja trenera CEFE u BiH Zoranom Kulundžijom Ugovor o saradnji i udruživanju finansijskih sredstava u realizaciji Programa podrške preduzetništvu.
Riječ je o programu koji se realizuje u saradnji sa UNDP-om, a koji podrazumijeva saradnju nevladinog sektora i javne uprave, kroz koju se kombinuju resursi kako bi se napravio program podrške, prvenstveno za pokretanje posla.
Implementacija Programa podrške preduzetništvu na lokalnom nivou izvodi se u više faza koje, između ostalog, obuhvataju pripremu i raspisivanje javnih poziva u lokalnim zajednicama za učešće potencijalnih preduzetnika u programu podrške, evaluaciju zaprimljenih aplikacija i selekciju kandidata za učešće u Programu, obuku uz stručnu podršku u izradi biznis planova za polaznike grupe, predstavljanje poslovnih koncepata stručnoj komisiji i odabir prijedloga za finansijsku podršku, te potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava o finansijskoj podršci i registracija biznisa.
Ono što ovaj program ima za cilj jeste izgradnja podsticajnog okruženja za realizaciju preduzetničkih poduhvata na lokalnom nivou, jer se djelovanjem na lokalne politike i praksu institucija na ovom nivou, javnu percepciju preduzetništva i preduzetnika, unapređenje preduzetničkih vještina, te unapređenje pristupa informacijama o pristupu finasijskim sredstvima, tehnologijama, radnoj snazi i tržištu, stvaraju preduslovi za poboljšanje kvaliteta života u lokalnoj zajednici.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje