Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača je u Prijedoru, zajedno sa predstavnicima grada Prijedora i opština Kozarska Dubica, Oštra Luka, Kostajnica i Krupa na Uni potpisao sporazum o formiranju Regionalnog savjeta za obrazovanje i zapošljavanje.

Potpisnici Sporazuma su saglasni da je  efikasno funkcionisanje tržišta rada jedna od ključnih pretpostavki za zapošljavanje i razvoj regije Prijedor, kao i da je potrebno koordinaciju lokalnih mjera i projekata podrške podići na viši nivo, gdje je obrazovanje, u funkciji potreba lokalne I regionalne ekonomije, od prioritetnog značaja.

Cilj formiranja ovog Savjeta je da se obrazovni sistem uskladi sa potrebama tržišta rada, što će doprinijeti kvalitetnijem obrazovanju, ali i većem zapošljavanju.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje