Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

U skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena privrednih subjekata u dane praznika Republike Srpske (''Službeni glasnik Opštine Novi Grad'' broj 12/18 i 5/20) privredni subjekti će, u vrijeme predstojećih republičkih praznika (1. i 2. maj 2021. godine i 9. maj 2021. godine), raditi na slјedeći način:

1.maja 2021. godine (subota) - u skladu sa svojim redovnim radnim vremenom radiće privredni subjekti koji posjeduju registrovane apoteke, benzinske pumpe i trgovinske radnje tipa ,,dragstor“, a u vremenu od 08,00 do 12,00 časova radiće privredni subjekti koji imaju registrovane zanatske i trgovinske djelatnosti tipa pekare (proizvodnja i prodaja), mesnice, trgovine na malo pogrebnom opremom, trgovine na malo pretežno prehrambenim proizvodima (mješovita roba) i polјoprivredne apoteke.

2.maja 2021. godine (nedjelјa) – u skladu sa svojim redovnim radnim vremenom radiće privredni subjekti koji posjeduju registrovane apoteke, benzinske pumpe i trgovinske radnje tipa ,,dragstor“, u vremenu od 08,00 do 13,00 časova radiće privredni subjekti koji imaju registrovane zanatske i trgovinske djelatnosti tipa pekare (proizvodnja i prodaja), mesnice, trgovine na malo pogrebnom opremom, trgovine na malo pretežno prehrambenim proizvodima (mješovita roba) i polјoprivredne apoteke, dok svi ostali privredni subjekti mogu da rade u vremenu od 08,00 do 13,00 časova.

S obzirom da drugi dan republičkog praznika – Međunarodnog praznika rada, pada u nedjelјu, u ponedjelјak, 3. maja 2021. godine - u skladu sa svojim redovnim radnim vremenom radiće privredni subjekti koji posjeduju registrovane apoteke, benzinske pumpe i trgovinske radnje tipa ,,dragstor“,  u vremenu od 08,00 do 15,00 časova radiće privredni subjekti koji imaju registrovane zanatske i trgovinske djelatnosti tipa pekare (proizvodnja i prodaja), mesnice, trgovine na malo pogrebnom opremom, trgovine na malo pretežno prehrambenim proizvodima (mješovita roba) i polјoprivredne apoteke, dok svi ostali privredni subjekti mogu da rade u vremenu od 08,00 do 15,00 časova.

9. maja 2021. godine (nedjelјa) - u skladu sa svojim redovnim radnim vremenom radiće privredni subjekti koji posjeduju registrovane apoteke, benzinske pumpe i trgovinske radnje tipa ,,dragstor“, a u vremenu od 08,00 do 13,00 časova radiće privredni subjekti koji imaju registrovane zanatske i trgovinske djelatnosti tipa pekare (proizvodnja i prodaja), mesnice, trgovine na malo pogrebnom opremom, trgovine na malo pretežno prehrambenim proizvodima (mješovita roba) i polјoprivredne apoteke.

Imajući u vidu da je 2. maj 2021. godine (drugi dan republičkog praznika - Međunarodnog praznika rada) ujedno i pravoslavni Vaskrs, privredni subjekti mogu, u skladu sa vjerskim opredijelјenjem svojih radnika, da ne rade na taj dan.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje