Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

U prostorijama Opštinske uprave danas su potpisani ugovori za odobrene projekte neformalnih grupa mladih koji su se u okviru programa Omladinske banke odazvali pozivu Fondacije Mozaik i Opštine Novi Grad za realizaciju društveno-korisnih projekata u lokalnoj zajednici.

Ove godine odobreno je 28 projekata ukupne vrijednosti od oko 50.408,50 KM od čega Opština Novi Grad obezbjeđuje 17.000 KM, a ostalo Fondacija Mozaik i neformalne grupe kao vlastiti doprinos u robama i uslugama.

Jedanaest godina partnerstva Opštine Novi Grad i Fondacije Mozaik na razvoju i podršci Omladinske banke Novi Grad izrodio je 223 projekta ukupne vrijednosti 605.117 KM, koje  je  realizovalo 2.540 mladih volontirajući i radeći 37.848 sati da bi 67.448 osoba imalo direktne koristi od realizovanih projekata.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje