Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

 

Potpisivanje ugovora o stipendiranju za učenike srednjih škola i studente sa teritorije opštine Novi Grad počelo je danas, a nastaviće se i u narednih mjesec dana.

Konkurs za dodjelu studentskih  i učeničkih stipendija u akademskoj-školskoj 2020/2021. godini, objavlјen je u februaru 2021. godine, a njime je planirana dodjela 30 stipendija za redovne studente prvog ciklusa studija i 25 stipendija za redovne učenike srednjih škola. Pravo stipendiranja prema konkursu imali su studenti koji se školuju za profesore matematike, fizike, srpskog jezika, njemačkog jezika i tehničkog vaspitanja , studenti koji će po završetku pkolovanja steći zvanje dipl. defektolog,  dipl. vaspitač predškolske djece , dipl. inženjer građevine, dipl. inženjer arhitekture, dipl. inženjer saobraćaja , dipl. inženjer mašinstva, dipl. inženjer elektrotehnike, dipl. inžinjer tekstila, dipl. inženjer polјoprivrede, kao i doktora medicine, veterine i dipplomiranog farmaceuta.

Kada su u pitanju smjerovi i zanimanja u srednjim školama, pravo prijave na konurs su imali učenici Gimnazije - Računarsko-informatički smjer, tehničari mehatronike, mašinski tehničari za kompjutersko konstruisanje, bravari, vozači motornih vozila i pekari, koji pohađaju SŠC „Đuro Radmanović“.

Na raspisani konkurs se prijavilo ukupno 128 kandidata i to 77 studenata i 51 učenika, od čega su uslove konkursa ispunjavala 33 studenata i 13 učenika. Na prijedlog Komisije, a uzimajući u obzir socijalnu i meterijalnu situaciju, studenata i učenika, kao i specifična zanimanja, odličan uspjeh i postignute rezultate, Načelnik je donio posebnu odluku kojom se i studentima i učenicima koji ne ispunjavaju uslove dodijele stipendije, te je stipendija dodijejelјena još  41 studentu i 38 učenika. Takođe, istom istim aktom odlučeno je da se u skladu sa raspoloživim sredstvima,  3 studenta koji obnavlјaju godinu dodijeli jednokratna novčana pomoć.

U budžetu Opštine Novi Grad za ovu namjenu je planirano 80.000 KM. Svi učenici i studenti ugovore mogu potpisati u kancelariji broj 16 Opštinske uprave.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje