Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Ministarstvo rada i boračko-invaliudske zaštite Republike Srpske raspisalo je u petak, 2. aprila, javni poziv za materijalnu pomoć za socijalno ugrožene nezaposlene borce, izjavio je resorni ministar Duško Milunović. Milunović je precizirao da će na javni poziv moći da se prijave u opštinskim i gradskim odjeljenjima za boračko-invalidsku zaštitu svi nezaposleni demobilisani borci od prve do pete kategorije koji su socijalno ugroženi, do 60 godina starosti.

- Ovu aktivnost nastojaćemo da završimo u što kraćem roku jer će javni poziv trajati 30 dana - istakao je Milunović u Banjaluci.

Prema njegovim riječima, odmah po obradi svih prispjelih zahtjeva Vlada će utvrditi način na koji će se pomoći najugroženijim boračkim kategorijama, a resorno ministarstvo će izraditi socijalnu kartu svih onih koji ispune uslove za prijavu na javni poziv.

Milunović je naveo da je radna grupa za sveobuhvatnu analizu stanja u oblasti boračko-invalidske zaštite izvršila analizu za period od 1993. godine do danas, te postigla konsenzus o 19 mjera.

On je rekao da će ova analiza biti dostavljena Narodnoj skupštini Republike Srpske i javnosti.

- Radna grupa se neće raspustiti nego će na neki način biti u trajnom zasjedanju prema potrebi i rješavati probleme u oblasti boračko-invalidske zaštite - dodao je Milunović.

On je izrazio zadovoljstvo činjenicom da su sve organizacije od javnog interesa proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata zajednički u radnoj grupi došle do određenih rješenja sa ciljem unapređenja položaja boračkih kategorija.

Milunović je rekao da je Vlada Republike Srpske za zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih demobilisanih boraca izdvojila osam miliona KM.

- Na raspisani javni poziv prijavilo se 1.401 lice, od čega je 111 iz kategorije djece poginulih boraca - istakao je Milunović.

Milunović je rekao da je resorno ministarstvo za samozapošljavanje predvidjelo tri miliona KM, ali da se ispostavilo da je za ove namjene potrebno 14 miliona KM zbog čega će Vlada izmjeni Akcionog plana sapošljavanja i samozapošljavanja.

- Ova sredstva bi do kraja aprila ove godine trebalo da budu raspoloživa, kako bi odmah nakon potpisivanja ugovora izvršila uplata - istakao je Milunović.

Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić podsjetio je da je budžetom Republike Srpske za boračku populaciju, osim zakonom utvrđenih prava, bilo planirano osam miliona KM.

Prema njegovim riječima, od tog iznosa tri miliona KM bilo je predviđeno za samozapošljavanje demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i djece poginulih boraca, te pet miliona KM za pomoć privredi kroz povrat poreza i doprinosa.

- U međuvremenu je došlo do povećanja sredstava za boračko-invalidsku zaštitu na način da je, umjesto planirana tri miliona KM za samozapošljavanje demobilisanih boraca, potrebno izdvojiti 14 miliona KM - istakao je Savčić.

On je rekao da je došlo i do povećanja ličnih i porodičnih invalidnina koje nisu bile projektovane budžetom.

- Biće raspisan i javni poziv za pomoć demobilisanim borcima bez zaposlenja koji su u stanju socijalne potrebe - napomenuo je Savčić.

On je rekao da se smatra da je u stanju socijalne potrebe pojedinac koji ima do 207 KM primanja ako živi sam ili ukoliko živi u zajedničkom domaćinstvu da ono ima iznos primanja koji je određen u javnom pozivu.

Savčić je rekao da će BORS kroz ovaj javni poziv tačno znati koliko ima boraca u stanju socijalne potrebe u Republici Srpskoj, ističući da je izrada socijalne karte državni posao u ravni sa popisom stanovništva za moguće korisnike ovih prava.

On je rekao da u Republici Srpskoj ima oko 206.000 kategorizovanih boraca, te oko 9.000 aktivnih tražioca posla.

 

Tekst javnog poziva je dostupan ovdje.

 

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje