Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Danas je u Novom Gradu potpisan ugovor o saradnji između Fondacije „Za porodicu“ i Opštine Novi Grad u okviru projekta „Prijatelji porodice“. Ugovor su potpisali predsjednik fondacije Dragan Dakić i načelnik opštine Miroslav Drljača. Nešto više o ovom projektu rekao nam je predsjednik Fondacije „Za porodicu“ Dragan Dakić:

„Od danas je Novi Grad dio ponosne priče u okviru projekta „Prijatelji porodice“ koji će omogućiti prije svega majkama sa troje i više djece da dobiju Ponosnu karticu RS i da prilikom kupovine roba i usluga od naših partnera dobiju popust na ukupnu vrijednost kupljene robe, odnosno usluga.“

„Ono što je inovativno u ovom projektu, to jest u ovom cjelokupnom kontekstu, jeste da osim mjera podrške natalitetu, ovaj koncept je dizajniran tako da da i podršku razvoju lokalne privrede putem digitalizacije tržišta što je naša budućnost.“ istakao je on i dodao:

„Cilj je da svaki poslovni subjekat sa teritorije Opštine Novi Grad koji odobri popust porodicama sa troje i više djece, dobije od nas na održavanje i korištenje individualni web shop, odnosno internet prodavnicu koja će im omogućiti da plasiraju svoje proizvode i na tržište koje je šire od lokalnog. Smatramo da će opština, finansirajući taj dio, dati jedan podsticaj privrednom razvoju lokalnih preduzeća.“

Jedan od uslova za prijavljivanje na ovaj projekat jesu da majke imaju troje ili više djece od kojih je barem jedno maloljetno, dok se izuzeci odnose na to da se osim majki mogu prijaviti i staratelji djece, dok kod roditelja koji imaju djecu sa poteškoćama u razvoju starosna dob nije prepreka za dobijanje “Ponosne kartice“.

Opština Novi Grad će u narednom periodu raspisati Javni poziv roditeljima za dobijanje „Ponosne kartice“, a načelnik Opštine Miroslav Drljača istakao je da je ovo još jedna od mjera za podizanje nataliteta:

„Danas je veliko zadovoljstvo, prije svega mene kao načelnika, što smo ispred Opštine Novi Grad potpisali ugovor kojim se definiše učešće Opštine Novi Grad u ovome projektu. Poznata je činjenica da naša opština ima problem sa natalitetom kao i velika većina opština u RS, te da svaki potez, svaki projekat koji na neki način poboljšava materijalnu situaciju naših sugrađana, posebno porodica koje imaju veći broj djece je za nas veoma važan i u našem prioritetu. Današnji potpis ugovora znači da smo mi jedna od opština koja će u narednom periodu kroz sam ovaj projekat porodicama koje imaju troje ili više djece omogućiti određenu vrstu potrošnje koja će biti umanjena za određene benefite.“

Načelnik opštine je dodao da je dobro što je velik interes lokalnih zajednica u Srpskoj za ovaj projekat budući da je svima u interesu da svaka porodica ima što više djece, a ovaj projekat značiće i privrednicima.

„Kod naših privrednika ima interesovanja za ovaj projekat budući da oni nisu izolovan sistem, oni žive i rade u Novom Gradu i zainteresovani su za sve te projekte koji donose neke dobre stvari, prije svega našoj opštini i stanovnicima. Prije svega, ono što će sama kartica donijeti je to da će svi roditelji, bez obzira da li se kartica nalazi u Novom Gradu ili Banjoj Luci imati mogućnost da se upoznaju sa njihovim asortimanom i pod tim povoljnim uslovima kupe određene proizvode. Znači tu imamo poboljšanje odnosa prodavca i kupca, a imamo i tu mogućnost da neko kupi proizvode iz Novog Grada bez obzira gdje se nalazio.“ rekao je on.

U projekat „Prijatelji porodice" svaki dan se uključuje sve više lokalnih zajednica, a realizaciju projekta podržaće i Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu na taj način što će pokriti troškove uključivanja četiri opštine iz Federacije BIH-Glamoč, Grahovo, Drvar i Petrovac. Trenutno se pregovara da ova uprava podrži i druge opštine iz RS koje su kategorisane kao izrazito nerazvijene.

 

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje