Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove opštinske uprave opštine Novi Grad obavještava zainteresovanu javnost da je u toku javni uvid u nacrt Izmjene i dopune Regulacionog plana „Industrijska zona Polјavnice“ koji će trajati do 22. februara 2021. godine.

Javni uvid se može izvršiti svakim radnim danom od 08.00h do 14.00h u prostorijama preduzeća „ Ruting“ Banja Luka, Ulica Prvog krajiškog korpusa br. 16, kancelariji br. 41 Odjelјenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove, predvorju gradske galerije, prostorijama mjesne zajednice Polјavnice i na internet stranici opštine Novi Grad.

Za vrijeme javnog uvida, do 22. februara 2021. godine svako fizičko i pravno lice može dati mišlјenje, primjedbe  i prijedloge na nacrt, upisom u svesku koja će se nalazi u prostorijama u kojim je nacrt izložen ili ih dostaviti u formi dopisa Odjelјenju za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove. Detalјne informacije, objašnjenja i pomoć u formulisanju primjedbi se mogu dobiti u kancelariji br. 41 Odjelјenja ili u prostorijama „Ruting“ Banja Luka.

Javna rasprava o nacrtu napred pomenutog planskog dokumenta će se održati 24. februara 2021. godine u 09.00h u sali broj 5 opštinske uprave opštine Novi Grad.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje